Hỗn hợp X gồm Mg Al MgO FeO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Mg, Al...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Mg, Al, MgO, FeO, Mg(OH)2, Al(OH)3. Nung m gam X trong điều kiện không có không khí đến khối lượng không đổi thu được (m – 1,44) gam hỗn hợp rắn Y. Để hòa tan m gam hỗn hợp X cần 1,5 lit dung dịch HCl 1M, thu được 3,808 lít H2. Mặt khác cho m gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 thu được 4,48 lít khí NO và dung dịch Z. Cô cạn Z, thu được a gam muối khan. Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn và số mol HNO3 phản ứng là 2,06 mol. Giá trị của a – m là? A. 94,24 B. 106,16 C. 104,16 D. 108,48

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Bỏ qua các phản ứng của Mg, Al với H2O —> mH2O khi nung = 1,44 Quy đổi X thành kim loại (x gam), oxi và H2O nHCl = 1,5 và nH2 = 0,17 —> nH2O = 0,58 —> nO = 0,58 Vậy m = m kim loại + mO + mH2O = x + 10,72 Với HNO3: nH+ = 2,06 = 4nNO + 10nNH4+ + 2nO —> nNH4+ = 0,01 —> m muối = m kim loại + 62(3nNO + 8nNH4+ + 2nO) + mNH4NO3 = x + 114,88 —> m muối – mX = 104,16

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP