Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 29 gam hỗn hợp g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu, Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 nồng độ a mol/lít, thu được dung dịch chứa 98,2 gam muối và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp X gồm NO và N2O. Tỉ khối của X so với hidro bằng 16,4. Giá trị của a là A. 1,65. B. 1,35. C. 2,50. D. 1,50.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X gồm NO (0,2 mol) và N2O (0,05 mol) nNH4NO3 = x —> m muối = 29 + 62(0,2.3 + 0,05.8 + 8x) + 80x = 98,2 —> x = 0,0125 nHNO3 = 4nNO + 10nN2O + 10nNH4NO3 = 1,425 —> CM = 1,5

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP