Hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Al và ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 có tỉ lệ số mol tương ứng là 8 : 5. Hòa tan hoàn toàn 21,78 gam X bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 1,344 lít (đktc) khí Y duy nhất và dung dịch Z chứa 117,42 gam muối. Công thức của Y là A. N2. B. NO2. C. N2O. D. NO.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAl = 0,24 và nAl2O3 = 0,15 Bảo toàn Al —> nAl(NO3)3 = 0,54 m muối = 117,42 —> nNH4NO3 = 0,03 N+5 nhận y electron để tạo ra phân tử Y. Bảo toàn electron: 0,24.3 = 0,03.8 + 0,06y —> y = 8 —> Y là N2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP