Cho 3 84 gam một ancol đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 3,84 gam một anc...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 3,84 gam một ancol đơn chức vào bình chứa Na dư thu được 6,48 gam muối và V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là A. 2,688. B. 3,36. C. 1,344. D. 2,24.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = a và nNa = 2a Bảo toàn khối lượng: 3,84 + 23.2a = 6,48 + 2a —> a = 0,06 —> V = 1,344 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP