X là hỗn hợp gồm: H2 và hơi...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là hỗn hợp gồm: H2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là hỗn hợp gồm: H2 và hơi của hai anđehit (no, đơn chức, mạch hở, phân tử đều có số nguyên tử C nhỏ hơn 4). Tỉ khối của X so với H2 là 9,4. Đun nóng 2 mol X (xúc tác Ni) sau một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với heli là 9,4. Lấy toàn bộ ancol trong Y cho tác dụng với Na (dư) thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là A. 11,2. B. 13,44. C. 5,6. D. 22,4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
MX = 18,6 và MY = 37,6 mY = mX = 2.18,6 = 37,6 —> nY = 1 —> nH2 phản ứng = nX – nY = 1 —> nRCH2OH = 1 —> nH2 = 0,5 —> V = 11,2 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP