Cho 23 22 gam hỗn hợp G gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 23,22 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 23,22 gam hỗn hợp G gồm Cu, Fe, Zn, Al vào cốc chứa dung dịch NaOH dư thấy còn lại 7,52 gam chất rắn không tan và thu được 7,84 lít khí (đktc). Lọc lấy phần chất rắn không tan rồi hoà tan rồi hoà tan hết nó vào lượng dư dung dịch HNO3 loãng, các phản ứng đều tạo ra khí NO, tổng thể tích NO là 2,688 lít (đktc). Giả thiết các phản ứng đều đạt hiệu suất 100%, xác định % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp G.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Với NaOH dư, chỉ có Al, Zn phản ứng: 2Al + 2NaOH + 2H2O —> 2NaAlO2 + 3H2 a……………………………………………….1,5a Zn + 2NaOH —> Na2ZnO2 + H2 b……………………………………b 27a + 65b = 23,22 – 7,52 nH2 = 1,5a + b = 0,35 —> a = 0,1 và b = 0,2 —> %Al = 11,628% và %Zn = 55,986% Phần rắn gồm Fe, Cu: Fe + 4HNO3 —> Fe(NO3)3 + NO + 2H2O c…………………………………….c 3Cu + 8HNO3 —> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O d…………………………………………2d/3 56c + 64d = 7,52 nNO = c + 2d/3 = 0,12 —> c = 0,1 và d = 0,03 —> %Fe = 24,117% và %Cu = 8,269%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP