Nguyên tố đồng có 2 đồng vị bền...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nguyên tố đồng có 2 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nguyên tố đồng có 2 đồng vị bền là 63Cu và 65Cu. Thành phần phần trăm khối lượng của đồng vị 63Cu trong hợp chất Cu2S (S = 32) là 57,578%. Nguyên tử khối trung bình của đồng có giá trị bằng bao nhiêu?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Lấy 1 mol Cu2S —> mCu2S = 2x + 32 (Trong đó x là nguyên tử khối trung bình của Cu) Trong 1 mol Cu2S có 2 mol Cu, gồm a mol 63Cu và b mol 65Cu —> a + b = 2 (1) và (63a + 65b)/2 = x —> 63a + 65b = 2x (2) (1).65 – (2) —> 2a = 130 – 2x —> a = 65 – x %63Cu = 63a/(2x + 32) = 63(65 – x) / (2x + 32) = 57,578% —> x = 63,546

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP