Để nấu rượu người ta lên men từ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Để nấu rượu, người t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Để nấu rượu, người ta lên men từ tinh bột. Một cơ sở sản xuất như sau: Lên men 75,6 gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất H%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào nước vôi trong, thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm từ từ dung dịch NaOH 1M vào X đến khi thu được kết tủa cực đại hết 100 ml. Giá trị của H gần nhất với A. 46,7%. B. 53,5%. C. 64,2%. D. 73,5%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
CO2 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + H2O 0,5…………………………0,5 2CO2 + Ca(OH)2 —> Ca(HCO3)2 2a……………………………….a Ca(HCO3)2 + NaOH —> CaCO3 + NaHCO3 + H2O a………………….a —> nNaOH = a = 0,1 —> nCO2 = 2a + 0,5 = 0,7 (C6H10O5)n —> C6H12O6 —> 2CO2 + 2C2H5OH 0,35……………………………………..0,7 —> H = 0,35.162/75,6 = 75%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP