Đốt cháy hoàn toàn m gam một ancol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam một ancol no X thu được m gam H2O. Biết khối lượng phân tử X nhỏ hơn 100 đvC. Số đồng phân cấu tạo của ancol X?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
CnH2n+2Ox —> (n + 1)H2O mX = mH2O —> 14n + 2 + 16x = 18(n + 1) —> 4x – n = 4 Do n ≥ x và 18(n + 1) < 100 —> n < 4,5 nên n = 4, x = 2 là nghiệm duy nhất. Ancol là C4H10O2 CH2OH-CHOH-CH2-CH3 CH2OH-CH2-CHOH-CH3 CH2OH-CH2-CH2-CH2OH CH3-CHOH-CHOH-CH3 CH2OH-CH(CH3)-CH2OH CH2OH-C(CH3)2-OH

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP