Cho 3 2 gam bột Cu tác dụng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 3,2 gam bột Cu t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là A. 0,746. B. 0,448. C. 1,792. D. 0,672.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHNO3 = 0,08; nH2SO4 = 0,02 —> nH+ = 0,12 và nNO3- = 0,08 3Cu + 8H+ + 2NO3- —> 3Cu2+ + 2NO + 4H2O 0,05….0,12…..0,08 0,045…0,12…..0,03………0,045……..0,03 0,005……..0…..0,05………0,045 —> V = 0,672 Nếu tính khối lượng muối: m muối = mCu2+ + mNO3- dư + mSO42- = 7,9 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP