Cho 12 4 gam chất A có CTPT...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 12,4 gam chất A ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 12,4 gam chất A có CTPT C3H12N2O3 đun nóng với 2 lít dung dịch NaOH 0,15 M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được chất khí B làm xanh quỳ ẩm và dung dịch C. Cô cạn C rồi nung đến khối lượng không đổi thu được bao nhiêu gam chất rắn? A. 14,6 B. 17,4 C. 24,4 D. 16,2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Chất A là (CH3NH3)2CO3 (CH3NH3)2CO3 + 2NaOH —> Na2CO3 + 2CH3NH2 + 2H2O nA = 0,1 và nNaOH = 0,3 —> C chứa Na2CO3 (0,1) và NaOH dư (0,1) Khi nung chất rắn không có gì thay đổi —> m rắn = 14,6 gam

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP