Đun nóng hỗn hợp glyxin và axit glutamic...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng hỗn hợp gly...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng hỗn hợp glyxin và axit glutamic thu được hợp chất hữu cơ G. Nếu G tác dụng với dung dịch HCl nóng theo tỉ lệ mol tối đa là: nG : naxit = 1: 2, thì G sẽ tác dụng với dung dịch NaOH nóng theo tỉ lệ mol nG : nNaOH tối đa là: A. 1 : 1 B. 1 : 4 C. 1 : 2 D. 1 : 3

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nG : nHCl = 1 : 2 —> G là dipeptit Để G tác dụng với lượng tối đa NaOH thì phân tử G phải có nhiều nhóm -COOH nhất —> G là Glu-Glu —> nG : nNaOH = 1 : 4

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP