Hỗn hợp X gồm hai peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hai pe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hai peptit mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon và một este no đơn chức mạch hở tạo bởi axit cacboxylic và ancol. Đun nóng 29,34 gam X với dung dịch NaOH thu được ancol etylic và hỗn hợp Y gồm 3 muối (trong đó có 2 muối của 2 α – amino axit có dạng H2N-CxHy-COOH). Đốt cháy toàn bộ Y cần dùng 0,93 mol O2 thu được CO2, H2O, 0,12 mol N2 và 0,195 mol Na2CO3. Phần trăm khối lượng peptit có phân tử khối nhỏ trong X là bao nhiêu?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quy đổi hỗn hợp X thành: C2H3ON: 0,24 mol (Bảo toàn N) CH2: a mol H2O: b mol HCOOCH3: c mol mX = 0,24.57 + 14a + 18b + 60c = 29,34 (1) nNa2CO3 = 0,195 —> nNaOH = 0,24 + c = 0,39 —> c = 0,15 (2) C2H5OH + 3O2 —> 2CO2 + 3H2O 0,15………..0,45 —> Để đốt X cần nO2 = 0,93 + 0,45 = 1,38 —> nO2 = 0,24.2,25 + 1,5a + 2c = 1,38 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,36 và b = 0,09 Số N = 0,24/b = 2,67 —> X chứa dipeptit. Đặt p, e là số C của peptit và este. —> nC = 0,09p + 0,15e = 1,14 —> 3p + 5e = 38 Hai peptit cùng C, trong đó có 1 dipeptit nên p ≥ 6. Este có gốc ancol là -C2H5 nên e ≥ 3 —> p = 6 và e = 4 là nghiệm duy nhất. Peptit là Ala-Ala (u mol) và Gly-Gly-Gly (v mol). Este là CH3COOC2H5. u + v = 0,09 nN = 2u + 3v = 0,24 —> u = 0,03 và v = 0,06 —> %Ala-Ala = 16,36%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP