Hòa tan hoàn toàn cùng một lượng oxit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn cù...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn cùng một lượng oxit của kim loại M (có hóa trị không đổi ở 2 thí nghiệm), bằng dung dịch HCl và bằng dung dịch HNO3 thu được muối ntrat có khối lượng nhiều hơn khối lượng muối clorua một lượng bằng 99,375% khối lượng của oxit đem hòa tan. Tìm công thức của oxit.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nM2Oa = x mol —> nMCla = nM(NO3)a = 2x mol —> mM(NO3)a – mMCla = 53ax Theo đề: 53ax = 99,375%.x(2M + 16a) —> M = 56a/3 —> a = 3 và M = 56: Fe Oxit ban đầu Fe2O3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP