Cho 25 625 gam hỗn hợp Mg FeCO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 25,625 gam hỗn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 25,625 gam hỗn hợp Mg, FeCO3, Mg(NO3)2, AlCl3 tác dụng với dung dịch NaHSO4 vừa đủ thu được 92,165 gam muối trung hòa và 0,09 mol hỗn hợp khí CO2, NO, NO2 có tỉ khối so với He là 31/3. Dung dịch sau phản ứng tác dụng tối đa với 0,45 mol Ba(OH)2 thấy tách ra 162,64 gam kết tủa, nung kết tủa trong không khí tới khối lượng không đổi thu được 157,66 gam chất rắn. Phần trăm số mol Mg trong hỗn hợp ban đầu là: mjmorahaha trả lời 26.10.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Chú ý: Chép cả A. B. C. D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP