Hỗn hợp A gồm CH4 và O2 ở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm CH4 và...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm CH4 và O2 ở đktc có tỉ khối so với khí sunfurơ là 0,45. Đốt nổ hoàn toàn 28 lít hỗn hợp A trong bình kín rồi đưa về 0 độ C 1atm dẫn toàn bộ sản phẩm qua bình chứa P2O5 sau một thời gian thấy bình tăng thêm 7,2 gam và thu được hỗn hợp khí B a. Tính hiệu suất của phản ứng đốt nổ hỗn hợp A b. Tính thành phần phần trăm về thể tích và khối lượng các khí trong hỗn hợp B

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
A chứa CH4 (x mol) và O2 (y mol) nA = x + y = 1,25 mA = 16x + 32y = 1,25.0,45.64 —> x = 0,25 và y = 1 Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O, CH4 dư và O2 dư. Dẫn qua P2O5 thì H2O bị hấp thụ nên: mH2O = 7,2 gam —> nH2O = 0,4 CH4 + 2O2 —> CO2 + 2H2O 0,25……..1 0,2………0,4……..0,2…….0,4 0,05…….0,6……..0,2…….0,4 Hiệu suất = 0,2/0,25 = 80% Khí B gồm CO2 (0,2 mol), CH4 dư (0,05 mol) và O2 dư (0,6 mol). Từ đó tính %V và %m.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP