cho 38 6 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon cho 38,6 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
cho 38,6 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và FeCO3 vào một bình không chứa không khí. Nung bính đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 9,24 l hh khí Y gồm ba chất khí và m gam chất rắn Z. giá trị của m là A.22,88 B.20 C.20,59 D.18

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Chú ý: Không viết tắt, viết đúng chính tả (Đầu dòng, sau dấu chấm phải viết hoa). Chép như này tiếp sẽ không có giải! Bài đã có sẵn trên hệ thống, bấm đây để xem giải.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP