Hỗn hợp A gồm BaCO3 MgCO3 CaCO3 và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A, gồm BaCO3...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A, gồm BaCO3, MgCO3, CaCO3 và 3,3% tạp chất rắn trơ về mặt hóa học. Đem nung m gam hỗn hợp A ở nhiệt độ cao để phân hủy hoàn toàn muối cacbonat thu được khí B và 56,4 gam chất rắn C. Hấp thụ hoàn toàn khí B bằng dung dịch nước vôi trong dư (dung dịch D) thu được kết tủa E, dung dịch F và thấy dung dịch F có khối lượng giảm so với dung dịch D là 47,6 g. Hãy cho biết: a) Công thức phân tử các chất tương ứng với các ký hiệu B, C,E. b) Tìm m và khối lượng của tạp chất c) Nếu đem nhiệt phân hoàn toàn 1 tấn hỗn hợp A, sau đó hấp thụ hết khí B bằng dung dịch D (lấy dư) thì thu được bao nhiêu khối lượng kết tủa E

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Khí B là CO2. Chất rắn C là BaO, CaO, MgO và tạp chất. E là CaCO3. CO2 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + H2O a……………………………..a Δm = mCO2 – mCaCO3 = -47,6 —> 44a – 100a = -47,6 —> a = 0,85 Bảo toàn khối lượng: mA = mC + mCO2 = 93,8 m tạp chất = 93,8.3,3% = 3,0954 gam Nhiệt phân 93,8 gam A —> 0,85 mol CO2 —> Nhiệt phân 1000 kg A —> 1000.0,85/93,8 = 9,0618 kmol CO2 —> mCaCO3 = 9,0618.100 = 906,18 kg

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP