Đốt cháy hoàn toàn 1 32 gam một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 1,32 gam một este X thu được 1,344 lít CO2 (ở đktc) và 1,08 gam nước. Khi đun nóng m gam X với dung dịch NaOH dư đến phản ứng hoàn toàn thu được 41m/44 gam muối. Công thức cấu tạo của X là A. CH3COO-CH3 B. H-COO-CH2C2H5 C. CH3COO-C2H5 D. C2H5COO-CH3

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCO2 = nH2O = 0,06 —> nC = 0,06; nH = 0,12 và nO = (mX – mC – mH)/16 = 0,03 —> C : H : O = 2 : 4 : 1 X no, đơn chức nên X là C4H8O2 mRCOONa = 41mX/44 Vì nRCOONa = nX nên: R + 67 = 41.88/44 —> R = 15: -CH3 X là CH3COOC2H5

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP