Cho 17 8 gam tristearin vào dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 17,8 gam tristea...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 17,8 gam tristearin vào dung dịch NaOH dư, đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được a gam xà phòng khan. Giá trị của a là A. 19,18. B. 6,12 C. 1,84. D. 18,36.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
n(C17H35COO)3C3H5 = 17,8/890 = 0,02 (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH —> 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 0,02…………………………………………..0,06 —> mC17H35COONa = 18,36

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP