Oxi hóa 4 6 gam ancol etylic bằng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Oxi hóa 4,6 gam anco...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Oxi hóa 4,6 gam ancol etylic bằng O2 ở điều kiện thích hợp thu được 6,6 gam hỗn hợp X gồm: anđehit, axit, ancol dư và nước. Hỗn hợp X tác dụng với natri dư sinh ra 1,68 lít H2 (đktc). Hiệu suất của phản ứng chuyển hóa ancol thành anđehit là A. 25%. B. 75%. C. 50%. D. 33%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
C2H5OH + O —> CH3CHO + H2O a……………a………….a………..a C2H5OH + 2O —> CH3COOH + H2O b…………….2b…………b…………..b nC2H5OH dư = c nC2H5OH ban đầu = a + b + c = 0,1 nO = a + 2b = (6,6 – 4,6)/16 nH2 = b/2 + c/2 + (a + b)/2 = 0,075 —> a = 0,025; b = 0,05; c = 0,025 —> Hiệu suất chuyển hóa thành andehit = a/0,1 = 25%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP