X Y Z là một trong các chất...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y, Z là một trong...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y, Z là một trong các chất sau: C2H4; C2H5OH; CH3CHO. Tổng số sơ đồ dạng X → Y → Z (mỗi mũi tên là 1 phản ứng) nhiều nhất thể hiện mối quan hệ giữa các chất trên là A. 6. B. 5. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C2H4 → C2H5OH → CH3CHO C2H4 → CH3CHO → C2H5OH C2H5OH → C2H4 → CH3CHO CH3CHO → C2H5OH → C2H4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP