Oxit Y của một nguyên tố X ứng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Oxit Y của một nguyê...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Oxit Y của một nguyên tố X ứng với hóa trị II có thành phần % theo khối lượng của X là 42,86%. Trong các mệnh đề sau: (I) Y tan nhiều trong nước (II) Y có thể điều chế trực tiếp từ phản ứng của X với hơi nước nóng (III) Từ axit fomic có thể điều chế được Y (IV) Từ Y bằng một phản ứng trực tiếp có thể điều chế được axit etanoic (V) Y là một khí không màu, không mùi, không vị, có tác dụng điều hòa không khí (VI) Hidroxit của X có tính axit mạnh hơn Axit silixic Số mệnh đề đúng khi nói về X và Y là? A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Công thức của Y là XO —> %X = X/(X + 16) = 42,86% —> X = 12 Vậy Y là CO (1) Sai (2) Đúng: C + H2O —> CO + H2 (3) Đúng: HCOOH —> CO + H2O (H2SO4 đặc xt) (4) Đúng: CO + CH3OH —> CH3COOH (5) Sai (6) Đúng, H2CO3 mạnh hơn H2SiO3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP