Cho 50 ml dung dịch aminoaxit chứa 1...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 50 ml dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 50 ml dung dịch aminoaxit (chứa 1 nhóm -NH2) tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch HCl 0,5M. Dung dịch thu được trung hòa vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1,6M. Mặt khác, nếu đem 250 ml dung dịch aminoaxit trên trung hòa vửa đủ với dung dịch KOH rồi đem cô cạn thì thu được 35 gam muối khan. Xác định CTPT, CTCT của amino axit trên?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Trong 50 ml dung dịch amino axit X (NH2-R(COOH)a): nX = nHCl = 0,04 —> nNaOH = 0,04a + 0,04 = 0,08 —> a = 1 Trong 250 ml (gấp 5 lần ban đầu) dung dịch amino axit thì nX = 0,04.5 = 0,2 —> mNH2-R-COOK = 0,2(R + 99) = 35 —> R = 76 (-C6H4-) X là NH2-C6H4-COOH (o, m, p)

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP