Sục CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Sục CO2 vào dung dịc...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Sục CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ca(OH)2 và KOH ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol). Giá trị của x là? A. 0,10. B. 0,11. C. 0,13. D. 0,12.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quan sát đồ thị ta thấy nCO2 = 0,15 thì kết tủa đạt max. —> nCa(OH)2 = nCaCO3 max = 0,15 Khi nCO2 = 0,45 thì bắt đầu hòa tan kết tủa. Khi nCO2 = 0,5 thì lượng kết tủa bị hòa tan là: nCaCO3 bị hòa tan = 0,5 – 0,45 = 0,05 —> nCaCO3 còn lại = x = 0,15 – 0,05 = 0,1

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP