Hỗn hợp Y gồm: metyl axetat metyl fomat...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp Y gồm: metyl...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp Y gồm: metyl axetat, metyl fomat, axit axetic, đimetyl oxalat. m gam Y phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam Y cần dùng V lít oxi (đktc), thu được 26,88 lít CO2 (ở đktc) và 21,6 gam H2O. Giá trị của V là A. 33,6. B. 30,24. C. 60,48. D. 43,68

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO(Y) = 2nNaOH = 0,9 nCO2 = 1,2 và nH2O = 1,2 Bảo toàn O —> nO(Y) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O —> nO2 = 1,35 —> V = 30,24 (Chú ý: Các chất trong Y đề cho không chính xác)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP