Trộn 50 ml dung dịch HCl 0 12M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn 50 ml dung dịch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn 50 ml dung dịch HCl 0,12M với 50 ml dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch X. pH dung dịch X là? A. 10 B. 2. C. 7 D. 1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH+ = nHCl = 0,006 nOH- = nNaOH = 0,005 Khi pha trộn: H+ + OH- —> H2O —> nH+ dư = 0,001 —> [H+] = 0,001/0,1 = 0,01 —> pH = 2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP