Oxi hóa 6 gam metanal bằng oxi xt...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Oxi hóa 6 gam metana...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Oxi hóa 6 gam metanal bằng oxi (xt) sau một thời gian được 8,56 gam hỗn hợp X gồm andehit và axit cacboxylic. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng được m gam Ag. Giá trị của m là? A. 51,48 gam B. 17,28 gam C. 34,56 gam D. 51,84 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
HCHO + 0,5O2 —> HCOOH a……………………………a nHCHO dư = b nHCHO ban đầu = a + b = 0,2 mX = 46a + 30b = 8,56 —> a = 0,16 và b = 0,04 —> nAg = 2a + 4b = 0,48 —> mAg = 51,84

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP