Hòa tan hết hỗn hợp gồm x gam...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết hỗn hợp gồm x gam Zn và 4,8 gam Mg trong dung dịch hỗn hợp gồm y mol H2SO4 và 0,1 mol NaNO3. Sau khi cá phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y (chỉ chứa các muối trung hòa) và 2,464 lít (đktc) hỗn hợp 2 khí gồm H2 và N2 có tỉ khối đối với không khí bằng 0,15047. Làm bay hơi dung dịch Y thu được a gam muối khan. Giá trị của a là A. 79,85 B. 72,75 C. 77,55 D. 82,75

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nN2 = 0,01 và nH2 = 0,1 Bảo toàn N —> nNH4+ = nNaNO3 – 2nN2 = 0,08 Bảo toàn electron: 2nMg + 2nZn = 10nN2 + 8nNH4+ + 2nH2 —> nZn2+ = 0,27 Dung dịch Y chứa Mg2+ (0,2), Zn2+ (0,27), NH4+ (0,08), Na+ (0,1). Bảo toàn điện tích —> nSO42- = 0,56 —> m muối = 79,85

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP