X là hợp kim của hai kim loại...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là hợp kim của hai...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là hợp kim của hai kim loại kiềm M và kiềm thổ R. Lấy 28,8 gam X hòa tan vào nước thu được 0,3 mol H2. Đem 2,8 gam Li luyện thêm vào 28,8 gam X thì % khối lượng của Li trong hợp kim loại vừa luyện là 13,29%. Kim loại kiềm thổ R trong hợp kim X là A. Ba B. Ca C. Mg D. Sr

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
%Li = 2,8/(2,8 + 28,8) = 8,86% < 13,92% —> Ban đầu X đã chứa sẵn Li. mLi tổng = (28,8 + 2,8).13,29% = 4,2 —> mLi trong X = 4,2 – 2,8 = 1,4 —> nLi = 0,2 ne = nLi + 2nR = 0,3.2 —> nR = 0,2 mR = mX – mLi trong X = 27,4 —> R = 27,4/0,2 = 137 —> R là Ba

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP