X Y là hai chất hữu cơ kế...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y là hai chất hữu...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y là hai chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng axit oxalic; Z là ancol no; T là este hai chức (X, Y, Z, T đều mạch hở). Dẫn 26,4 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 21,2 gam; đồng thời thu được 5,376 lít khí H2 (đktc). Mặt khác đốt cháy 26,4 gam E cần dùng 0,48 mol O2, thu được 10,08 gam nước. Nếu đun nóng 26,4 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được một ancol duy nhất và hỗn hợp F chỉ chứa a gam muối của X và b gam muối của Y (MX < MY). Tỉ lệ gần đúng của a : b là. A. 1,80 B. 1,84 C. 1,86 D. 1,88 huyen712194 trả lời 25.10.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Bảo toàn khối lượng cho phản ứng cháy —> nCO2 = 0,72 Đặt X, Y, T là CnH2n-2O4 (x mol) Z là CmH2m+2O (y mol) nCO2 = nx + my = 0,72 nH2O = x(n – 1) + y(m + 1) = 0,56 mE = x(14n + 62) + y(14m + 18) = 26,4 —> x = 0,24 và y = 0,08 —> 0,24n + 0,08m = 0,72 —> 3n + m = 9 Do n > 2 và m ≥ 1 —> m = 1, n = 8/3 hoặc m = 2, n = 7/3 nH2 = nX + nY + nZ/2 = 0,24 —> nX + nY = 0,2 TH1: m = 1 và n = 8/3 mX + mY = m tăng + mH2 – mZ = 19,12 —> M trung bình của axit = 95,6 —> HOOC-COOH (0,12) và CH2(COOH)2 (0,08) nT = x – nX – nY = 0,04 mT = mE – mX – mY – mZ = 4,72 —> MT = 118 —> (COOCH3)2 Vậy muối gồm (COONa)2 (0,12 + 0,04 = 0,16 mol) và CH2(COONa)2 (0,08 mol) —> a : b = 21,44 : 11,84 = 1,81

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP