Cho hỗn hợp X gồm một este đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm mộ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm một este đơn chức (Y) và một este hai chức (Z) đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức và số mol của (Y) nhỏ hơn số mol của (Z). Đun nóng m gam X với dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp hai ancol kế tiếp trong dãy đồng đẳng và m gam hỗn hợp T gồm hai muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,18 mol X cần dùng 1,59 mol O2, thu được 16,92 gam H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp X là A. 28,36% B. 28,94% C. 21,42% D. 29,52%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Cách 1: mX = mT —> M gốc ancol = 39 —> C2H5OH (2x mol) và C3H7OH (5x mol) Do nY < nZ nên nEste đơn chức là 2x và nEste 2 chức là 2,5x. Quy đổi hỗn hợp thành: HCOOCH3: 2x mol (COOCH3)2: 2,5x mol CH2: y mol H2: z mol nX = 2x + 2,5x = 0,18 —> x = 0,04 nO2 = 2.2x + 3,5.2,5x + 1,5y + 0,5z = 1,59 nH2O = 2.2x + 3.2,5x + y + z = 0,94 —> y = 0,84 và z = -0,36 nCH2 trong gốc axit = 0,84 – 2x – 4.2,5x = 0,36 Về trị số nCH2 = nH2 nên phần gốc bù thêm vào 2 este trên không còn H. Vậy X chứa: Y là CH≡C-COOC2H5 (0,08 mol) Z là C3H7-OOC-C≡C-COO-C3H7 (0,1 mol) —> %Y = 28,36% Cách 2: mX = mT —> M gốc ancol = 39 —> C2H5OH (2x mol) và C3H7OH (5x mol) Do nY < nZ nên: Y là ACOOC2H5 (2x mol) Z là B(COOC3H7)2 (2,5x mol) —> nX = 2x + 2,5x = 0,18 —> x = 0,04 Đặt y, z là số H trong Y, Z. nH2O = 2.0,04y/2 + 2,5.0,04z/2 = 0,94 —> 4y + 5z = 94 Do y ≥ 6 và z ≥ 14 nên y = 6 và z = 14 là nghiệm duy nhất. Bảo toàn O —> nCO2 = 1,4 Đặt u, v là số C trong Y, Z. —> nCO2 = 2.0,04u + 2,5.0,04v = 1,4 —> 4u + 5v = 70 Với số H như trên thì u = 5 và v = 10 là nghiệm duy nhất. Vậy Y là CH≡C-COOC2H5 (0,08 mol) Z là C3H7-OOC-C≡C-COO-C3H7 (0,1 mol) —> %Y = 28,36%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP