Cho este có công thức phân tử C4H6O2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho este có công thứ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho este có công thức phân tử C4H6O2 mạch hở tác dụng với 150ml dung dịch KOH 2M cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 7,36 gam ancol no và m gam rắn khan. Giá trị của m là A. 23,20 B. 29,22 C. 24,42 D. 23,52

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Sản phẩm là ancol no nên este có cấu tạo CH2=CH-COO-CH3 —> nCH3OH = 7,36/32 = 0,23 CH2=CH-COO-CH3 + KOH —> CH2=CH-COOK + CH3OH nKOH = 0,3 —> Chất rắn gồm CH2=CH-COOK (0,23 mol) và KOH dư (0,07 mol) —> m rắn = 29,22 gam

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP