Hỗn hợp A gồm 2 este 2 chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm 2 este...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm 2 este 2 chức mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 38,7 gam A thu được 38,08 lít CO2 và 20,7 gam H2O. Thuỷ phân A trong dung dịch chứa 1,2 mol NaOH thu được dung dịch X và hỗn hợp gồm 3 ancol Y no đơn chức trong đó có hai ancol là đồng phân của nhau. Cô cạn X rồi nung chất rắn với xúc tác CaO đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Z gồm các hidrocacbon không no có cùng số nguyên tử cacbon. Biết Z phản ứng vừa đủ với 0,3 mol Br2 trong dung dịch. Tính phần trăm khối lượng của este có khối lượng mol lớn hơn trong A.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 1,7 và nH2O = 1,15 —> nO = (mA – mC – mH)/16 = 1 —> nA = 0,25 Số C = nCO2/nA = 6,8 —> A chứa este C2Hx(COOCH3)2, este còn lại có n nguyên tử C. —> Muối gồm C2Hx(COONa)2 và C2Hy(COONa)2 nNaOH dư = 0,7 —> Sau phản ứng vôi tôi xút, NaOH vẫn còn dư. —> Z chứa C2H2 (a mol) và C2H4 (b mol) nZ = a + b = 0,25 nBr2 = 2a + b = 0,3 —> a = 0,05 và b = 0,2 TH1: nCO2 = 0,05.6 + 0,2n = 1,7 —> n = 7: Loại, do 2 ancol đồng phân có ít nhất 3C nên este ít nhất 10C TH2: nCO2 = 0,05n + 0,2.6 = 1,7 —> n = 10 A gồm có: CH3-OOC-CH=CH-COO-CH3: 0,2 mol C3H7-OOC-C≡C-COO-C3H7: 0,05 mol —> % = 25,58%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP