Cho m gam oxit sắt FexOy tan hoàn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam oxit sắt (...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam oxit sắt (FexOy) tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được V lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Hấp thụ hoàn toàn V lít khí SO2 ở trên vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 6,12 gam so với khối lượng dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch Ba(OH)2 1M lọc kết tủa thu được rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 112,4 gam chất rắn a) Tính giá trị của V và m. b) Xác định công thức hóa học của oxit sắt.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
SO2 + Ba(OH)2 —> BaSO3 + H2O a…………………………….a Δm = mSO2 – mBaSO3 = 64a – 217a = -6,12 —> a = 0,04 —> V = 0,896 lít nBaSO4 = nBa(OH)2 = 0,4 —> nFe2O3 = 0,12 —> nFe = 0,24 Bảo toàn electron —> 3nFe = 2nO + 2nSO2 —> nO = 0,32 —> m = mFe + mO = 18,56 gam nFe : nO = 3 : 4 —> Oxit là Fe3O4 Lớp 9: Tính nSO2 = 0,04 và nFe2O3 = 0,12 như trên. —> nFe2(SO4)3 = 0,12 Bảo toàn S: nH2SO4 phản ứng = 3nFe2(SO4)3 + nSO2 = 0,4 Bảo toàn H —> nH2O = nH2SO4 = 0,4 Bảo toàn khối lượng: mFexOy = mFe2(SO4)3 + mSO2 + mH2O – mH2SO4 = 18,56 gam 2FexOy + (6x – 2y)H2SO4 —> xFe2(SO4)3 + (3x – 2y)SO2 + (6x – 2y)H2O —> 0,12(3x – 2y) = 0,04x —> x/y = 3/4 —> Fe3O4

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP