Cho 100ml dung dịch NH4 2SO4 vào 150ml...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 100ml dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 100ml dung dịch (NH4)2SO4 vào 150ml dung dịch Ba(OH)2 1M, phản ứng xảy ra vừa đủ để thu được kết tủa A và khí B. a. Tính nồng độ mol/l của dung dịch (NH4)2SO4 và khối lượng kết tủa. b. Dẫn toàn bộ khí B qua ống sứ chứa 24g CuO nung nóng. Tính khối lượng chất rắn thu được

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nBa(OH)2 = 0,15 Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 —> BaSO4 + 2NH3 + 2H2O 0,15……………0,15……………0,15………0,3 CM (NH4)2SO4 = 0,15/0,1 = 1,5M mBaSO4 = 0,15.233 = 34,95 2NH3 + 3CuO —> 3Cu + N2 + 3H2O 0,3……….0,3 0,2………..0,3……….0,3 0,1…………0 —> mCuO = 0,3.64 = 19,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP