Cho m gam hỗn hợp bột gồm Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp bộ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp bột gồm Fe, Cu và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl (lượng dung dịch HCl dùng tối thiểu) thu được dung dịch A gồm FeCl2 và CuCl2 với số mol FeCl2 bằng 9 lần số mol CuCl2 và 5,6 lít H2 (đktc) không còn chất rắn không tan. Cô cạn dung dịch A thu được 127,8 gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 68,8 gam. B. 74,4 gam. C. 75,2 gam. D. 69,6 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCuCl2 = x —> nFeCl2 = 9x —> m muối = 135x + 127.9x = 127,8 —> x = 0,1 Bảo toàn Cl —> nHCl = 2nCuCl2 + 2nFeCl2 = 2 mol Bảo toàn H —> nHCl = 2nH2 + 2nH2O —> nH2O = 0,75 mol —> nO = 0,75 mol —> m = mCu + mFe + mO = 68,8 gam

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP