Một kim loại X MX &lt 60 hòa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một kim loại X (MX &...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một kim loại X (MX < 60) hòa tan vừa đủ vào dung dịch HNO3 20% thì thu được dung dịch muối có nồng độ 18,5% và giải phóng khí N2O. Kim loại X?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tự chọn lượng chất nN2O = 1 mol —> nHNO3 = 10nN2O = 10 mol —> mddHNO3 = 10.63/20% = 3150 gam Kim loại X hóa trị a. Bảo toàn electron: a.nX = 8nN2O —> nX = 8/a —> mdd muối = mX + mddHNO3 – mN2O = 8X/a + 3106 —> C%X(NO3)a = (X + 62a).(8/a) / (8X/a + 3106) = 18,5% —> a = 2 và X = 24: X là Mg

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP