Một loại phân kali có thành phần chính...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một loại phân kali c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một loại phân kali có thành phần chính là KCl (còn lại là tạp chất không chứa kali) được sản xuất từ quặng xinvinit có độ dinh dưỡng 55%. Phần trăm khối lượng của KCl trong loại phân kali đó là: A. 65,75%. B. 95,51%. C. 88,52%. D. 87,18%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Lấy 100 gam phân loại này —> mK2O = 55 gam —> nK2O = 0,5851 Bảo toàn K —> nKCl = 2nK2O = 1,1702 —> %KCl = 1,1702.74,5/100 = 87,18%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP