A B là các hợp chất hữu cơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon A,B là các hợp chất ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
A,B là các hợp chất hữu cơ trong phân tử chỉ chứa một trong các nhóm chức OH, CHO, COOH. cho 24,3 gam hỗn hợp gồm A và B tác dụng với 200ml dung dịch AgNO3 2,5M trong amoniac, lúc đó tất cả Ag+ bị khử hết thành Ag kim loại. lấy các muối amoni tạo thành cho tác dụng hết với dung dịch H2SO4 và chưng cất để lấy hỗn hợp axit hữu cơ. cho Na2CO3 từ từ vào hỗn hợp axit đó đến khi hết thoát khí thì thu được 4,923 lít CO2 ( ở 21độ C và 744,8 mmHg) và dung dịch chứa 34,9 gam hỗn hợp hai muối của 2 axit hữu cơ .a/ hỏi công thức cấu tạo của A, B là? b/ phần trăm khối lượng của A,B trong hỗn hợp ban đầu là ?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Sản phẩm là 2 muối amoni của 2 axit hữu cơ nên A có dạng A(CHO)n (a mol) và B có dạng B(COOH)m (b mol). nAg = 2na = 0,5 —> na = 0,25 (1) nCO2 = na/2 + mb/2 = 0,2 —> mb = 0,15 (2) mhh ban đầu = a(A + 29n) + b(B + 45m) = 24,3 ⇔ aA + bB = 10,3 m muối = a(A + 67n) + b(B + 67m) = 34,9 ⇔ aA + bB = 8,1 Vô nghiệm

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP