Hỗn hợp E chứa peptit X mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa pepti...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa peptit X mạch hở (tạo bởi Gly và Val) và este thuần chức mạch hở (tạo bởi etylen glicol và 1 axit đơn chức không no 1 nối đôi C=C). Đun nóng m gam hỗn hợp E với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 25,32 gam hỗn hợp muối F. Lấy toàn bộ F đem đốt cháy thu được Na2CO3, N2, 30,8 gam CO2 và 10,44 gam H2O. Biết số mắt xích của X nhỏ hơn 8. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây: A. 21 B. 20 C. 19 D. 18

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hỗn hợp muối F chứa: CnH2n-3O2Na: x mol CmH2mNO2Na: y mol mF = x(14n + 52) + y(14m + 69) = 25,32 (1) nNa2CO3 = (x + y)/2 —> nCO2 = nx + my – (x + y)/2 = 0,7 (2) và nH2O = x(2n – 3)/2 + my = 0,58 (3) Giải hệ (1)(2)(3): nx + my = 0,82 (4) x = 0,16 y = 0,08 (4) —> 8n + 4m = 41 Do n ≥ 3 và 2 < m < 5 nên có 2 cặp nghiệm: TH1: n = 3 và m = 4,25 —> nGly = 0,02 và nVal = 0,06 —> Tỉ lệ Gly : Val = 1 : 3 Do X có ít hơn 8 mắt xích nên X là (Gly)(Val)3 (0,02 mol) E + NaOH —> Muối F + C2H4(OH)2 + H2O nNaOH = x + y = 0,24 nC2H4(OH)2 = x/2 = 0,08 nH2O = nX = 0,02 Bảo toàn khối lượng —> mE = 21,04 TH2: n = 4 và m = 2,25 —> nGly = 11/150 và nVal = 1/150 —> Tỉ lệ Gly : Val = 11 : 1 Vô lí vì X có ít hơn 8 mắt xích.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP