Hỗn hợp X gồm bốn chất hữu cơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm bốn ch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm bốn chất hữu cơ no, mạch hở (đều chứa C, H, O), trong phân tử mỗi chất có ít nhất hai loại nhóm chức trong sô các nhóm -OH, -CHO, -COOH. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 69,12 gam Ag và 48,04 gam hỗn hợp muối amoni hưu cơ. Cho toàn bộ lượng muối hữu cơ này vào dung dịch NaOH (dư, t°), thu được 0,64 mol NH3. Giá trị của m là: A. 28,64 B. 25,98 C. 33,18 D. 32,04

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nAg = 0,64 —> n-CHO = 0,32 nNH3 = 0,64 —> n-COONH4 = 0,64 —> n-COOH = 0,64 – 0,32 = 0,32 Các gốc hidrocacbon và nhóm OH không có thay đổi gì trong thí nghiệm này nên: mGốc + mOH = 48,04 – mCOONH4 = 8,36 —> mX = mCHO + mCOOH + mOH + mGốc = 32,04

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP