Nhúng thanh Zn nặng 100 gam vào 400ml...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhúng thanh Zn nặng ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhúng thanh Zn nặng 100 gam vào 400ml dung dịch hỗn hợp chứa Fe(NO3)3 0,5M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau một thời gian nhấc thanh Zn ra cân lại thấy nặng 91,95 gam. Biết các kim loại sinh ra bám hết vào thanh Zn. Tổng khối lượng muối có trong dung dịch sau khi nhấc thanh Zn ra là: A. 92,06 B. 94,05 C. 95,12 D. 88,14

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nFe(NO3)3 = 0,2 nCu(NO3)2 = 0,2 Bảo toàn khối lượng: 100 + 0,2.242 + 0,2.188 = m muối + 91,95 —> m muối = 94,05

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP