Hỗn hợp E chứa 1 este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa 1 est...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa 1 este đơn chức và 1 este ba chức tất cả đều no, mạch hở. Tỉ lệ về số mol là 4:1. Thủy phân hoàn toàn m gam E trong dung dịch NaOH dư. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 2 ancol CH3OH và C3H5(OH)3 và m + 6 gam muối. Cho toàn bộ ancol trên vào bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng a gam. Giá trị của a là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
ACOOCH3 + NaOH —> ACOONa + CH3OH 4x………………4x………………………..4x (BCOO)3C3H5 + 3NaOH —> 3BCOONa + C3H5(OH)3 x………………………3x……………………………..x Bảo toàn khối lượng: m + 40.7x = m + 6 + 32.4x + 92x —> x = 0,1 —> Ancol gồm CH3OH (0,4 mol) và C3H5(OH)3 (0,1 mol) —> nH2 = 0,4/2 + 0,1.3/2 = 0,35 Δm = m ancol – mH2 = 21,3 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP