Cho 27 gam CuCl2 tác dụng với 200ml...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 27 gam CuCl2 tác...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 27 gam CuCl2 tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 1,5M (d = 1,08 g/ml). Tính nồng độ % các chất trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCuCl2 = 0,2 nNaOH = 0,3 CuCl2 + 2NaOH —> Cu(OH)2 + 2NaCl 0,2…………0,3 0,15………..0,3………….0,15……..0,3 0,05………..0 mdd sau phản ứng = mCuCl2 + mddNaOH – mCu(OH)2 = 228,3 C%CuCl2 dư = 8,87% C%NaCl = 7,69%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP