Hòa tan hỗn hợp Na và Ba trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hỗn hợp Na v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hỗn hợp Na và Ba trong 90 gam dung dịch HNO3 21%. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và hỗn hợp Y gồm 2 khí không màu có tỉ khối so với He = 8,375. Cô cạn dung dịch X thu được 25,75 gam chất rắn. Biết rằng NO3- chỉ cho duy nhất một sản phẩm khử. Phần trăm khối lượng của Ba trong hỗn hợp ban đầu A. 84,68% B. 65,05% C. 95,01% D. 62,18%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
MY = 33,5 Do NO3- chỉ tạo 1 sản phẩm khử duy nhất —> Khí gồm N2O và H2 nHNO3 = 0,3 —> nN2O = nHNO3/10 = 0,03 Đặt nH2 = x —> mY = 0,03.44 + 2x = 33,5(x + 0,03) —> x = 0,01 —> nOH- = 2x = 0,02 Đặt a, b là số mol Na và Ba —> m rắn = 23a + 137b + 62.0,03.8 + 17.0,02 = 25,75 Bảo toàn electron —> a + 2b = 0,03.8 + 0,01.2 —> a = 0,16 và b = 0,05 —> %Ba = 65,05%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP