Hỗn hợp A gồm một axit đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm một ax...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm một axit đơn chức, một ancol đơn chức và 1 este đơn chức (các chất trong A đều có nhiều hơn 1C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn m gam A rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 135 gam kết tủa xuất hiện. Đồng thời khối lượng dung dịch giảm 58,5 gam. Biết số mol ancol trong m gam A là 0,15. Cho Na dư vào m gam A thấy có 2,8 lít khí (đktc) thoát ra. Mặt khác m gam A tác dụng vừa đủ dung dịch chứa 12 gam NaOH. Cho m gam A vào dung dịch nước Brom dư. Hỏi số mol Brom phản ứng tối đa là: A. 0,4 B. 0,6 C. 0,75 D. 0,7 thang1308 trả lời 04.08.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = nCaCO3 = 1,35 Δm = mCO2 + mH2O – mCaCO3 = -58,5 —> nH2O = 0,95 n axit + n ancol = 2nH2 = 0,25 n ancol = 0,15 —> n axit = 0,1 n axit + n este = nNaOH = 0,3 —> n este = 0,2 Vậy nA = 0,45 mol nA = (nH2O – nCO2) / (1 – k) —> k = 17/9 Vì các chất trên 1C nên chức axit không phản ứng với Br2, este thì có thể phản ứng được (Dạng HCOOR’) —> nBr2 max = k.nA – n axit = 0,75

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP