Trong quá trình trùng hợp buta-1 3-đien để...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trong quá trình trùn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trong quá trình trùng hợp buta-1,3-đien để sản xuất cao su buna, tổng số liên kết pi bị giảm đi 40%. Vậy hiệu suất trùng hợp là A. 20% B. 40% C. 75% D. 80%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong quá trình trùng hợp, mỗi phân tử C4H6 (có 2 pi) sẽ bị giảm đi 1 pi. Vậy: H = 100% thì số liên kết pi giảm = 1/2 = 50% —> Liên kết pi giảm 40% thì H = 40.50/100 = 80%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP