Dẫn dòng khí CO đi qua hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn dòng khí CO đi q...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn dòng khí CO đi qua hỗn hợp A gồm Fe3O4, Al2O3, Fe có khối lượng 6,22 gam đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn B có khối lượng 4,94 gam và 2,688 lit hỗn hợp khí D (đktc). Hòa tan hoàn toàn B trong dung dịch H2SO4 loãnh dư thấy có 1,568 lit khí thoát ra (đktc) a) Tính tỉ khối của D so với H2? b) Tính khối lượng mỗi chất trong A?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol Fe3O4, Al2O3, Fe —> 232a + 102b + 56c = 6,22 (1) Fe3O4 + 4CO —> 3Fe + 4CO2 a…………..4a……….3a…….4a —> mB = 56.3a + 102b + 56c = 4,94 (2) (1) – (2) —> a = 0,02 —> D gồm CO2 (4a = 0,08 mol) và CO dư (0,04 mol) —> MD = 116/3 —> dD/H2 = 58/3 B với H2SO4 —> nH2 = 3a + c = 0,07 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,02; b = 0,01 và c = 0,01

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP