Dung dịch X chứa Ba OH 2 1M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X chứa Ba(...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X chứa Ba(OH)2 1M. Dung dịch Y chứa H2SO4 0,3M và Al2(SO4)3 0,2M. Cho V1 lít dung dịch X vào bình chứa 200 ml dung dịch Y, thu được 31,08 gam kết tủa. Thêm tiếp vào bình V2 lít dung dịch X, thu được 45,06 gam kết tủa. Tỉ lệ V1 : V2 là A. 1,2 B. 1,5 C. 0,6 D. 0,8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch Y chứa: nH2SO4 = 0,06 và nAl2(SO4)3 = 0,04 Sau khi thêm V1 lít X, ta thêm tiếp V2 lít X thì kết tủa vẫn tăng lên —> Khi thêm V1 lít X thì Ba(OH)2 thiếu. nBa(OH)2 = a —> nBaSO4 = a nAl(OH)3 = (2a – 0,12)/3 —> m↓ = 233a + 78(2a – 0,12)/3 = 31,08 —> a = 0,12 —> V1 = 0,12 lít. Khi BaSO4 đạt max (0,18) thì Al(OH)3 cũng đạt max (0,08) —> m↓ max = 48,18 Khi nBa(OH)2 = x thì m↓ = 45,06 m↓ = 233x + 78(2x – 0,12)/3 = 45,06 —> x = 0,169… TH2: Al(OH)3 đã bị hòa tan: —> nBaSO4 = 0,18 —> nAl(OH)3 = 0,04 —> nOH- = 0,12 + 4.0,08 – 0,04 = 0,4 —> nBa(OH)2 = 0,2 —> V2 = (0,2 – 0,12)/1 = 0,08 lít —> V1 : V2 = 1,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP